dyreBook

dyreBook

 

Vilkår

Som registrert bedrift kan dere få tilgang til dyreBook bookingprogram. Kontaktpersonen som oppgis ved registrering skal ha myndighet til å inngå en bindende avtale på vegne av bedriften. Etter innsending av registreringsskjemaet sender vi en epost med nødvendig informasjon for å komme i gang.

Prøvetid

Nye kunder får 30 dagers fri bruk av dyreBook. Systemet kan brukes til virkelige bookinger før prøveperioden har utløpt. Bruker man systemet etter prøvetiden er det samtidig en aksept av gjeldende priser og betingelser.

Hvis man ikke bruker dyreBook etter prøvetiden, slettes kontoen med tilhørende data fra vår database senest etter 60 dager. Opplysninger fra bestillingsskjemaet slettes senest etter 12 måneder.

Det er ingen bindingstid for dyreBook.

Priser

Pris beregnes pr. utførte utførte oppholdsdøgn og faktureres pr. måned i ettertid. Det er ingen kostnad for å ha tilgang til eller bruke systemet ellers. Gjeldende priser finner man i systemet under "Hjelp -> Priser".

Support

dyreBook gir fri support og opplæring på arbeidsdager kl. 08.00 - 16.00. Utenom dette faktureres support pr. påbegynte halvtime etter gjeldende timepris.

Rettigheter

Kunden har bruksrett til systemet så lenge kundeforholdet varer. Det er ingen begrensning på antall brukere eller maskiner som kan være tilkoblet.

Kunden har ingen rett til å leie ut, forsøke å kopiere, forsøke å dekonstruere ("reverse engineer"), forsøke å gjøre endringer eller formidle systemets innhold eller funksjonalitet til uvedkommende, eller på annen måte gjøre handlinger som kan gå ut over eiers interesser. Unntak fra dette er demovisning av systemet til potensielle brukere. Systemet er beskyttet av opphavsrett og overtredelse vil bli fulgt opp juridisk.

Det er ikke tillatt å bruke noen del av systemet til formål som er i strid med norsk lov.

Juridisk eier av dyreBook er Axe Data AS.

Mislighold

Ved brudd på gjeldende vilkår, manglende betaling eller annet mislighold, kan kontoen bli sperret for bruk. Det vil påløpe et gebyr for gjenåpning av kontoen. Er misligholdet grovt, kan dyreBook etter egen vurdering sperre kontoen for alltid.