dyreBook

dyreBook

 

Personvernerklæring

Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Det kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser.

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

1. Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

 • Opplysninger om deg: Den informasjon du oppgir når du sender inn et av kontaktskjemaene på våre nettsider, eller den informasjon som er nødvendig for å opprette og betjene et kundeforhold.
 • Kjøpsinformasjon: Informasjon som vi har fått i forbindelse med kjøp av tjenester, produkter eller inngåelse av avtaler.
 • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har vært i kontakt med oss, som eposter sendt mellom oss.

2. Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

 1. Kontaktskjemaer: Vi bruker opplysningene du gir i kontaktskjemaene på våre nettsider til å levere tjenesten du etterspør, gi et tilbud eller besvare din henvendelse til oss.
 2. Kundeforhold: Vi bruker opplysningene dersom du aksepterer et tilbud eller på annen måte oppretter et kundeforhold hos oss.
 3. Kundeservice: Vi lagrer opplysninger som du har gitt til å yte service, administrere ditt kundeforhold og til å oppfylle de avtaler vi har inngått.

3. Hvem deler vi personopplysningene med

Vi deler ikke personopplysningene med andre, med følgende unntak:

 • Regnskapsfører og revisor.
 • Lovpålagt deling av personopplysninger til offentlig myndighet.
 • Spesielle tilfelle der det på forhånd foreligger et samtykke fra deg.

4. Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene

Vi lagrer opplysninger om deg kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

 • Opplysninger om deg: Hvis du har sendt oss en henvendelse via kontaktskjemaet, vil vi slette opplysningene senest 12 måneder etter siste henvendelse, med mindre det er opprettet et kundeforhold hos oss eller du ber oss om å lagre opplysningene. Er du kunde, vil opplysningene lagres så lenge bokføringsloven krever. Opplysningene kan likevel oppbevares lenger, hvis det er en pågående klage eller tvist. Opplysningene kan oppbevares anonymisert så lenge det er behov for statistisk bruk.
 • Kjøpsinformasjon: Kjøpsinformasjon vil bli oppbevart så lenge bokføringsloven krever. Deretter vil informasjonen bli anonymisert og oppbevart så lenge det er behov for statistisk bruk.

5. Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss om å:

 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
 • Oppdatere dine personopplysninger.
 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger.
 • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.
 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

6. Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

7. Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Tom Flan Thollefsen

Telefonnummer: 41608814

Epost:

Adresse: Hangstadveien 1A, 8402 Sortland